Áo đoàn thanh niên - áo cờ đỏ sao vàng

Chuyên may áo đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, may áo cờ đỏ sao vàng theo đơn đựt hàng, Nhanh chóng giá tận xưởng